Gai đôi cột sống L5 là dạng bệnh gai cột sống phổ biến chỉ sau gai đôi s1. Để đối phó với gai đôi L5 không hề khó khăn như nhiều người vẫn nghĩ, tuy nhiên nó cũng